torsdag, mars 16, 2006

Åttioåtta, nollsex

Vissa av mina klasskamrater är väldigt ambitiösa och skriver romanlånga bloggposter eller mail där de berättar om sina arbetsdagar. Det hjärtat och den känslan har inte jag, tyvärr. Jag har aldrig klarat av att skriva en längre sammanhållen text, inte ens om den handlar om mina favoritämnen (mig själv och dig).

Eller jo. En gång skrev jag en skönlitterär berättelse à sexton A4-sidor. Det hela var väl i stort sätt en dåligt maskerad rip-off på vad som utgör stommen i "Jurassic park". Hursomhelst, berättelsen lästes upp i klassen (sa jag att jag gick i fyran?) och jag fick idel beröm både av lärare och klasskamrater.
– Med din fantasi blir du väl författare, sa man.

Det blev jag inte. Åtminstone har jag inte blivit det ännu. Jag klarar ju inte ens av att med författarens luddighet redogöra för min dag, ens i ett sketet e-mail. Journalistik-Litterärt skrivande: 1-0.

Inga kommentarer: