söndag, februari 18, 2007

Det återhållsamma folketMåttfullhet är en dygd. Svenskarna är ett måttfullt folk. Det är därför sådana här och i synnerhet sådana här artiklar bara kan författas i Sverige. Utan svenskarna och dess känsla för besinning hade artiklarna icke kunnat författas.

Måttfullhet - det är det som ger er till svenskar, svenska folk!

Inga kommentarer: