lördag, april 07, 2007

Strindberg, Söderberg, Lagerlöf och...

Isobel Hadley-Kamptz bokdebuterar med "Jag går bara ut en stund", en bok som i allt väsentligt måste anses handla om ett rörande ämne. Att boken snart kommer kan inte ha undgått någon som läser Expressen.

Först ett långt utdrag ur boken på gårdagens kultursidor och idag en intervju av Cecilia Hagen-längd på sidorna 26 och 27. Hade Expressen gett Isobel och hennes romandebut den här uppmärksamheten om Isobel inte varit ledar- och kulturskribent på nämnda tidning?

Om svaret är ja måste Hadley-Kamptz' "Jag går bara ut en stund", om man räknar till förhandsuppmärksamhet, vara den viktigaste svenska boken som släppts sedan Expressen startade 1944.

1 kommentar:

julia sa...

hah so much word.

storheten i romanen verkar ligga i mängden tårar den genomsnittlige läsaren fäller. det blir så otroligt krystat.

den totalt obefogade uppmärksamheten, i blogg, ledare och kultursidor gör en personlig kris, totalt patetisk. platt fall.

ibland kan anonymitet och lågmäldhet vara det vinnande kortet. tro det eller ej.