måndag, april 26, 2010

Schyman missförstår SOM-siffror"Bara två procent av svenskarna tycker att jämställdhet är en viktig fråga", rapporterade Aftonbladet i förra veckan. Det låter lågt, eller hur?

Det tycker Gudrun Schyman också. Därför satte hon sig att författa en debattartikel där hon går till angrepp på dem som tagit fram de där två procenten - det vill säga SOM-institutet i Göteborg (jo, ja, min arbetsplats).

"Jag är skeptisk till resultatet. Jag tror snarare att det är så att som man frågar får man svar", skriver Schyman och menar att SOM, istället för att allmänt fråga om jämställdhet, borde ha frågat om svenskarna vill ha samma lön oavsett kön, när man gör lika eller likvärdigt arbete eller om man tycker att rätt till heltid ska vara grund i anställningen.

Ja, det kan man tycka.

Problemet är bara att den fråga där de där två procenten är hämtade ifrån inte är en fråga som gäller jämställdhet.

Så här är den fråga formulerad där två procent anser att jämställdhet är viktigast: "Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem".

Det handlar om en helt öppen fråga där respondenterna får fylla i vad de vill; miljö, Kalle Anka, sysselsättning eller jämställdhet. Frågan är alltså inte av typen "Är du för jämställdhet?" som Gudrun Schyman tycks tro.

Det handlar alltså, som vi ser i frågans formulering, om de viktigaste frågorna. Att blott två procent anser att jämställdhet är den viktigaste frågan innebär inte att 98 procent av svenskarna anser jämställdhet vara helt oviktigt.

Och med det sagt: på de frågor där SOM-institutet explicit frågar om svenskars syn på jämställdhet är de positivt inställda procenten betydligt högre än två.

Allt det här hade Schyman kunnat fått reda på om hon kontaktat någon på SOM-institutet istället för att slarvigt läsa kvällstidningarna.

Uppdaterat (27/4): Schyman har på Twitter svarat på det som står skrivet ovan. Kort och kärnfullt. Men oförståeligt.

- - -
Läs också: "Schyman, SOM och jämställdheten" (Henrik Oscarsson), "Gudrun Schyman har missuppfattat frågan" (Lennart Weilbull, Sören Holmberg)

1 kommentar:

Jonas Wikström sa...

Schyman har förstås en poäng i största allmänhet med att "jämställdhet" måste göras konkret för att folk ska ropa hurra. Håller med henne om nästan allt i sak.

Men att hon inte kan tillstå att hon slarvläst/inte läst hur SOM-frågan var ställd säger också väldigt mycket om en av Schymans poltiska svagheter: hon klarar inte av att ha fel. Eller att inte veta bäst. Kan inte hantera det. Måste infoga ett "jo, men...". Erkänner aldrig ett misstag - fråga henne om vad som helst: talibantalet, mansskatten, det privata skattetrixandet. Aldrig något fel.

Du har med andra ord träffat en riktigt, riktigt öm punkt.