torsdag, april 29, 2010

Vet inte svenskar vad jämställdhet är?

Gudrun Schyman tycker inte man ska fråga om eller uttrycka sig i termer av "jämställdhet" eftersom folk inte vet vad det är. Är det något unikt för jämställdhetsfrågan?

Fi-ledaren Gudrun Schyman förklarar i en text på Second Opinion att hennes debattartikel i Göteborgs-Posten skrevs i tron att en öppen fråga i SOM-institutets enkät uttryckligen frågade om svenskars inställning till jämställdhet.

Hon skriver: "Att jag hade fått andra uppgifter om jag gått in och tittat på SOM-institutets egen hemsida och/eller läst rapporten är riktigt i ett avseende. Jag hade då sett att svaren baserade sig på öppna frågor".

Det är glädjande att Gudrun Schyman nu gått till källan, det vill säga SOM-institutets hemsida. Här finns, i princip, allt som institutet publicerat och presenterat sedan 1986.

Dessutom kan man här närstudera frågeformulär och kodböcker för att riktigt grotta ner sig i surveymetodologi. Men, man får dock intrycket att Schyman inte tittade så noga på hur den senaste SOM-enkäten såg ut.

För, om hon gjorde det så framstår hennes fortsatta "kritik mot att överhuvudtaget fråga om jämställdhet" som aningens märklig.

Som sagt, i enkäten ser man ju att institutet inte ställer frågor om jämställdhet (eller någon annat specifikt problemområde) i den öppna fråga som Schyman initialt retade upp sig på.

"I den senaste tidens politiska debatt har jämställdhet närmast framställts som om det var någon form av åsikt, något man definierar själv, hemma vid köksbordet. Det handlar om ifall man delar på disken eller inte", skriver Schyman.

Men, om nu Schyman anser att jämställdhet inte är en åsikt, utan ett mer komplext sätt att förstå samhället på, så förstår jag ärligt talat inte problemet.

Även andra politiska begrepp och ideologier (kommunism, nazism och kapitalism, exempelvis) hamnar långt ner när svenska folket svarar på frågan om vilket samhällsproblem de anser vara viktigast. Dessa politiska begrepp når inte ens upp i jämställdhetens två procent.

"Vad jag menar är alltså att om man ska få något grepp om attityder om jämställdhet måste man ställa konkreta frågor. Gör man inte det så är inte resultatet intressant överhuvudtaget", skriver Schyman och menar att många svenskar inte vet vad jämställdhet är, att man saknar definition.

Men det är väl inget unikt för jämställdhetsfrågan? Är alla medborgare överens om hur "välfärd", "rättvisa" eller "miljö" ska definieras?

De konkreta frågor om jämställdhet som Schyman efterfrågar ställs redan i SOM-enkäterna. Är Schyman intresserad av hur svenskarna svarat i de frågorna är hon välkommen att kontakta mig eller någon annan på SOM-institutet.

Och allra bäst vore det kanske om hon fick komma till SOM-institutet i höst och vara med när enkäterna kodas till behandlingsbar data för att få en djupare förståelse kring institutets arbete.

Slutligen får man hålla med Schyman när hon skriver att det förmodligen är betydligt fler än hon som inte alltid går till källan för varje artikel de läser. Schymans så kallade "talibantal", mediernas efterföljande rapportering och väljarnas reaktion är ett tydligt exempel på det.

1 kommentar:

Eva Selin Lindgren sa...

Stort tack för din kommentar Daniel. Tyvärr är problemet med feltolkningar av undersökningar och odefinierade begrepp stort i alla media. Sanningen står inte alltid högt i kurs för den kan man kanske inte dramatisera och göra "nyheter" av. Men då är det desto viktigare att några organisationer är seriösa och hellre talar om fakta än sensationer. Det är så bra att SOM institutet arbetar efter sakliga grunder och har den stora öppenhet som kommer till uttryck i era undersökningar.