söndag, september 12, 2010

Snart är det val. Jag är bekymradDet är val om en vecka och jag är bekymrad. Bekymrad därför att valrörelsen uteslutande handlat om opinionsläget, om regeringsfrågan, om spelteori. De politiska sakfrågorna har kommit i skymundan och valrörelsen har drivits på en metanivå.

Men hur ser det då ut när partierna pratar sakpolitik? Ett sätt är ju att studera den politiska reklamen som syns på bussar, på affischtavlor och även i tv-rutan. Jag har gjort det. Jag är bekymrad.

Mitt absoluta problem med hur de borgerliga bedriver valrörelse på affischer, reklamtavlor och i tv-reklam är hur de först formulerat ett problem för att sedan försöka vinna sympatier hos människor som absolut inte är en del av problemet.

Den borgerliga valreklamen är grovt förenklande och kanske också medvetet provocerande. Den ställer grupp mot grupp i en svartvit värld där man har att välja antingen för eller emot.

När moderaterna på affischtavlor pratar om sig själva som ett "arbetarparti" som ska "fixa jobben" hör jag ett parti som spelar på löntagarens förakt för den arbetslöse. Under valrörelsen 2006 jobbade alliansen hårt för att befästa bilden av de arbetslösa som bidragsberoende, trygghetsknarkande slöfockar.

Under valrörelsen 2010 tar moderaterna de logiska konsekvenserna. Arbetslösa är slöa, arbetslösheten beror på slöhet och därför behövs ett "arbetarparti" som ska få ut slöfockarna på arbetsmarknaden. Uppsträckning!

Moderaterna talar inte till de arbetslösa, i den politiska kommunikationen erbjuder man inga lösningar på deras problem. Om du däremot är löntagare, klarade dig helskinnad genom den ekonomiska krisen och är trött på att folk drar benen efter sig så står moderaterna redo för dig.

Likadant ser det ut om man tittar på folkpartiets och centerpartiets politiska reklam inför valet. I fp:s tv-reklam visas en svensk skola i fritt fall upp. Ett klassrum helt befriat från auktoritet, ordning och reda. En ensam tjej sitter och försöker få arbetsro, men ger upp. Flumskolan i sin prydno.

Vilka vill man locka? Lärare? Elever? Föräldrar med barn i skolan? Jag kan inte se det. Budskapet,är att svenska skolan har kapsejsat och det behövs ordning och reda - ett parti som röjer upp så att det blir sån där ordning som det var när du gick i skolan. Minns du?

Och så centerpartiet. I deras valfilm ser vi barn, ungdomar och unga vuxna som drömskt pratar om en tillvaro av ams-kurser, åtgärder och a-kassa. Vilka talar centerpartiet till? Inte lockas väl människor som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder eller stämplar av ett parti som insinuerar att de bär upp "bidrags-Sverige"?

Centerpartiet vill rimligen nå samma typ av människor som moderaterna, men man hymlar inte med vilka grupper av människor udden i ens politik riktar sig emot.

Om en vecka är det val. Jag är bekymrad.


lördag, september 04, 2010

I manifesten finns framtidenDet går ett spöke genom den svenska valrörelsen - den löftesbrytande regeringens spöke.

Jag hör talas om detta spöke allt oftare och allt högre ju närmare valdagen vi kommer. Det talas om att svenska politiker inte håller sina vallöften, att de sviker, att de bedrar och luras.

Ibland hör man talas om den löftesbrytande regeringen så ofta att man börjar tro att svenska regeringar är helt oförmögna att leverera.

Så är det nu inte.

Enligt en doktorsavhandling av statsvetaren Elin Naurin är svenska regeringar exceptionellt bra att infria sina vallöften. Under 1994-2002, under de år då socialdemokraterna Ingvar Carlsson respektive Göran Persson var statsministrar, infriades helt eller delvis 90 procent av vallöftena.

Det här gäller också den borgerliga alliansen som styrt Sverige sedan 2006. När tidningen Riksdag och Departement sommaren 2009 granskade regeringen Reinfeldt visade det sig att den då infriat två tredjedelar av löftena i sitt valmanifest.

Man sänkte inkomstskatten, man införde det så kallade Rut-avdraget, man sänkte ersättningen i sjukförsäkringen och a-kassan, man ersatte fastighetsskatten med kommunal fastighetsavgift och man införde vårdnadsbidraget.

Jag tror att det här är oerhört viktiga fakta att ta med sig in i den valrörelse som nu är inne i sitt absoluta slutskede. Ingenting talar för att den regering som kommer att väljas om två veckor - mittenvänster eller borgerlig - i efterhand kommer att framstå som löftesbrytare.

Alldeles nyligen så lade både de rödgröna och alliansen fram sina respektive valmanifest. Om man skulle ta sig tid att närstudera manifesten så bör man få en klar bild av vad som kommer att ske.

I dessa dagar av partiledardebatter, dueller och grillningar kan det också vara värt att tänka på valmanifesten. Här finns, i stort, facit till hur Sverige kommer att se ut år 2010 beroende på om Sahlin eller Reinfeldt blir statsminister.

Det finns naturligtvis en hel del skillnader mellan de båda blocken och här finns en uppenbar poäng med att läsa valmanifesten. Att bara ha det i åtanke, att de reformer man läser om med ganska stor sannolikhet kommer genomföras, kan entusiasmera eller ge kalla fötter.

Alltså kan vi utgå ifrån att det blir lärlingssystem i gymnasiet, inköp av helikoptrar och ubåtar till försvaret och höjt flerbarnstillägg om alliansen vinner. Om de rödgröna vinner höjs troligen sjukersättningen, arbetsgivareavgiften för småföretag sänks och 40 000 praktikplatser skapas.

Slå upp valmanifesten ni också, känn efter hur framtiden känns och ta ett beslut! Och låt oss utan vidare jaga bort det spöke som är den löftesbrytande regeringens.

- - -
Krönika publicerad i Dalarnas Tidningar/Kultur 4 september 2010.