lördag, september 04, 2010

I manifesten finns framtidenDet går ett spöke genom den svenska valrörelsen - den löftesbrytande regeringens spöke.

Jag hör talas om detta spöke allt oftare och allt högre ju närmare valdagen vi kommer. Det talas om att svenska politiker inte håller sina vallöften, att de sviker, att de bedrar och luras.

Ibland hör man talas om den löftesbrytande regeringen så ofta att man börjar tro att svenska regeringar är helt oförmögna att leverera.

Så är det nu inte.

Enligt en doktorsavhandling av statsvetaren Elin Naurin är svenska regeringar exceptionellt bra att infria sina vallöften. Under 1994-2002, under de år då socialdemokraterna Ingvar Carlsson respektive Göran Persson var statsministrar, infriades helt eller delvis 90 procent av vallöftena.

Det här gäller också den borgerliga alliansen som styrt Sverige sedan 2006. När tidningen Riksdag och Departement sommaren 2009 granskade regeringen Reinfeldt visade det sig att den då infriat två tredjedelar av löftena i sitt valmanifest.

Man sänkte inkomstskatten, man införde det så kallade Rut-avdraget, man sänkte ersättningen i sjukförsäkringen och a-kassan, man ersatte fastighetsskatten med kommunal fastighetsavgift och man införde vårdnadsbidraget.

Jag tror att det här är oerhört viktiga fakta att ta med sig in i den valrörelse som nu är inne i sitt absoluta slutskede. Ingenting talar för att den regering som kommer att väljas om två veckor - mittenvänster eller borgerlig - i efterhand kommer att framstå som löftesbrytare.

Alldeles nyligen så lade både de rödgröna och alliansen fram sina respektive valmanifest. Om man skulle ta sig tid att närstudera manifesten så bör man få en klar bild av vad som kommer att ske.

I dessa dagar av partiledardebatter, dueller och grillningar kan det också vara värt att tänka på valmanifesten. Här finns, i stort, facit till hur Sverige kommer att se ut år 2010 beroende på om Sahlin eller Reinfeldt blir statsminister.

Det finns naturligtvis en hel del skillnader mellan de båda blocken och här finns en uppenbar poäng med att läsa valmanifesten. Att bara ha det i åtanke, att de reformer man läser om med ganska stor sannolikhet kommer genomföras, kan entusiasmera eller ge kalla fötter.

Alltså kan vi utgå ifrån att det blir lärlingssystem i gymnasiet, inköp av helikoptrar och ubåtar till försvaret och höjt flerbarnstillägg om alliansen vinner. Om de rödgröna vinner höjs troligen sjukersättningen, arbetsgivareavgiften för småföretag sänks och 40 000 praktikplatser skapas.

Slå upp valmanifesten ni också, känn efter hur framtiden känns och ta ett beslut! Och låt oss utan vidare jaga bort det spöke som är den löftesbrytande regeringens.

- - -
Krönika publicerad i Dalarnas Tidningar/Kultur 4 september 2010.

Inga kommentarer: