söndag, juni 19, 2011

Beneath the city two hearts beat

Lyssnar på Jungleland och gråter. Inte för att han är död, utan för att Han lever.


lördag, juni 11, 2011

Tanken svindlar på den blodiga jorden

När man stiger av Nynäshamnfärjan i Gdansk har man landstigit på "den blodiga jorden". Här hände det. Gdansk är nordlig utpost i ett område som sträcker sig från mellersta Polen till Rysslands västligaste delar och omfattar Baltikum, Vitryssland och Ukraina. Här dödades 14 miljoner människor mellan 1933 och 1945.

Det är oerhört.

Under de senaste tio-femton åren har bilden av det andra världskriget som det utkämpades på den europeiska kontinenten problematiserats och kompletterats. Händelser som tidigare varit undanhängda i nationella och ideologiska garderober har plockats fram och glömskans damm har borstats bort.

Tidigare nedtystade och omtvistade händelser kan nu skildras med mer pålitlig dokumentation än någonsin. De muntliga vittnesmålen har också kommit att få en helt annan roll än tidigare.

Vad som hände i de områden där länder som Polen, Ukraina, de baltiska staterna och Vittryssland i dag ligger det varit särskilt tyst kring. Här stod ju under andra världskriget ett sorts evighetslångt och slutgiltigt slag mellan två system med strikt totalitära ambitioner, den tyska nazismen och den sovjetiska stalinismen.

Här, i de östra delarna av Europa, brakade två drömmar om världsherravälde och radikala samhällsomvandlingar samman utan hänsyn till individer, befolkningsgrupper eller civilisationer.

Detta berättar den amerikanska historikern Timothy Snyder om i sin uppmärksammade bok Den blodiga jorden: Europa mellan Stalin och Hitler (Albert Bonniers förlag). Han driver tesen att massmorden som skedde inom loppet av ett drygt årtioende måste förstås som ett sammanhängande förlopp.

Det kan man ha synpunkter på. Det nazistiska angreppet på hela den europeiska judendomen var möjlig eftersom antisemitismen historiskt bubblat lika hett kring Medelhavet, Nordsjön, Atlantkusten och Östersjön. Något sådant nedärvt hat mot polacker och ukrainare existerar ju inte på samma sätt. Därför är Förintelsen något helt unikt.

Samtidigt är det i resonemangen kring Förintelsen som Snyders absoluta styrka ligger. En vedertagen bild av Förintelsen är ju att människor skeppades österut för att gasas ihjäl i koncentrationsläger. Men mer än fyra miljoner av de judar som dödades kom från denna den blodiga jorden öster om tyska gränsen. Snyder visar tydligt hur Förintelsen först hände i Ukraina och Vitryssland och därefter i Belzec, Treblinka och Sobibor och utmanar effektivt föreställningar som i väst länge tagits för sanna.

De massiva datamängderna varvat med gripande berättelser av överlevande gör Den blodiga jorden: Europa mellan Stalin och Hitler till en av de vikigaste böckerna om 1930- och 40-talens Europa.

Och känslan av att stiga av färjan i Gdansk blir aldrig densamma.

- - -
Krönika publicerad i Dalarnas Tidningar/Kultur 11 juni 2011.